Avui: 09:15-13:00, 16:30-20:00 972 977 253 623370046

Formulació magistral

Elaboració i preparació de medicaments especifics seguint la prescripció facultativa.